Ngày 27/8, ông Y Manh ADrơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết huyện đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ba cán bộ với hình thức cảnh cáo, do để mất rừng, mất gỗ với khối lượng lớn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đó là các ông Bùi Công Lăng, Võ Công Yên là Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (điều chuyển ông Võ Công Yên về làm Phó Trạm Khuyến nông huyện); ông Nguyễn Đạt Vũ, chuyên viên lâm nghiệp.

Tháng 1/2011, Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo được tỉnh Đắk Lắk giao 199,2ha rừng tại tiểu khu 13 (lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Pảh) để triển khai dự án tái định cư cho gần 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea H’Leo.

Tại tiểu khu rừng này, các đơn vị chức năng xác định trữ lượng gỗ là 622m3. Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp cùng một số đơn vị quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ triển khai dự án.

Đến ngày 9/2, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo tổ chức bán đấu giá số gỗ tận thu, tận dụng trong diện tích dự án này. Thế nhưng, qua kiểm tra, các đơn vị chức năng đo đếm lại chỉ còn 136m3, thất thoát 486m3, chủ yếu là gỗ cà chít, căm xe.

Nguyên nhân thất thoát số gỗ trên là do không có người quản lý, lợi dụng lúc trời tối, nhiều hộ đồng bào các dân tộc ồ ạt phá trên 100ha rừng nhằm lấy gỗ bán hoặc làm trụ tiêu, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp./.

Quang Huy (TTXVN)