Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận về dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định kỷ luật ông Nguyễn An, Phó Giám đốc Sở Công Thương bằng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Công Thương, phụ trách thương mại, ông Nguyễn An có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả kết hợp đưa hàng Việt về nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, ông An đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn doanh nghiệp tham gia chương trình và tham mưu cho Giám đốc Sở Công Thương ký hợp đồng cho các doanh nghiệp vay vốn không đúng quy định; không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa và việc sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp tham gia chương trình, dẫn đến một số doanh nghiệp được tạm ứng vốn sử dụng không đúng mục đích; chưa kịp thời tham mưu việc thu hồi vốn thu hồi sau khi kết thúc chương trình, đến nay còn 1,9 tỉ đồng chưa thu hồi được.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Dương Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 - Cơ quan, Trưởng phòng Kế hoạch​-Tài chính​-Tổng hợp Sở Công Thương.

Ông Dương Tuấn Anh cũng có sai phạm trong việc tổ chức bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đối với trách nhiệm của ông Trần Phước Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm./.
Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)