Ông Võ Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bến Tre đã ký quyết định ngày 31/1/2013, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban chấp hành Đảng bộ Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

Theo quyết định kỷ luật, Ban chấp hành Đảng bộ Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi không chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, vi phạm một số điều của Quyết định số 770-QĐ/TU ngày 14/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, không thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tính tiên phong gương mẫu của từng Đảng ủy viên chưa cao; đấu tranh xây dựng nội bộ tự phê bình và phê bình còn yếu kém; kiểm tra, giám sát không kịp thời dẫn đến một số vụ việc tiêu cực, sai phạm.

Quyết định kỷ luật nhấn mạnh sai phạm của Ban chấp hành Đảng bộ Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức Đảng và của Trường.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đảng nghề Đồng Khởi, vì trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế./.

Văn Trí (TTXVN)