Ngày 29/11, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 4560-CV/VPTW về nội dung quyết định của Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Tại phiên họp ngày 14/11/012, Ban Bí thư đã xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Ban Bí thư nhận thấy: Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Minh Chiến đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng trong quản lý thu, chi tài chính, để ngoài sổ kế toán những khoản thu ngoài ngân sách cấp, thực hiện không đúng quy định trong quyết toán hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng công an xã; trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng công quỹ cho mục đích cá nhân; thiếu trách nhiệm, chủ trì hội đồng nâng điểm trái quy định cho một số học viên khi xét tốt nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Minh Chiến đã vi phạm tư cách đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: cách chức các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Minh Chiến./.

(TTXVN)