Ngày 19/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết Đảng ủy của Sở vừa ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và một số lãnh đạo của đơn vị này.

Cụ thể, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông vì “Thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng dẫn đến vi phạm."

[Kỷ luật hai cán bộ liên quan đến sai phạm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau]

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định kỷ luật ông Ngô Kim Thái, Bí thư Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, bằng hình thức cảnh cáo vì “Thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc phân công phụ trách."

Ông Phan Thoàn, đảng viên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì lý do tương tự.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục xử lý về mặt chính quyền đối với các cá nhân vi phạm./.

Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)