Ngày 31/1,  theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, cơ quan này vừa xem xét, quyết định xử lý kỷ luật hai đảng viên ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị do đã có vi phạm.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Huân đã có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Không thực hiện đầy đủ việc báo cáo, đề xuất với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện việc khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển; chỉ đạo, điều hành đoàn kiểm tra và đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xử lý thiệt hại do sự cố môi trường biển có nhiều sai sót.

[Những kết quả quan trọng trong kiểm tra thi hành kỷ luật của Đảng]

Vi phạm của ông Nguyễn Văn Huân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Huân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Văn Đức Dũng, Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thủy sản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, được ông Nguyễn Văn Huân phân công trực tiếp phụ trách kiểm tra thiệt hại của một số cơ sở kinh doanh, ông Văn Đức Dũng đã thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ điều hành việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dẫn đến kết quả số liệu kiểm tra để tham mưu, báo cáo tổng hợp, đề nghị xem xét hỗ trợ, khắc phục thiệt hại của một số cơ sở kinh doanh có nhiều sai sót.

Vi phạm của ông Văn Đức Dũng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Văn Đức Dũng./.
Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)