Liên quan đến việc làm sai chủ trương của thành phố trong việc quản lý taxi trên địa bàn, việc cấp phép taxi Hải Vân hoạt động trên địa bàn thành phố, ngày 6/7 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định giao Sở Giao thông vận tải thành phố tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc giám đốc và phó giám đốc phụ trách lĩnh vực vận tải của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải thành phố đồng thời xử lý kỷ luật đối với Trưởng phòng Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện, các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo hướng giáng chức một bậc, thuyên chuyển công tác khác; kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi của Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng theo đúng chủ trương của Thường trực Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trước đó, ngày 14/6/2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Công văn về việc cho phép Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng được tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với số lượng xe ban đầu mỗi đơn vị là 100 xe.

Việc phát triển số lượng xe taxi phải thực hiện theo đúng chấp thuận phê duyệt, thời hạn cho phép không quá 1 năm, nếu quá thời hạn cho phép đầu tư (cấp chỉ tiêu) mà doanh nghiệp không đầu tư đủ số chỉ tiêu cho phép thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực, nhằm hạn chế xin đầu tư "ảo".

Như vậy, theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến hết ngày 14/6/2015 chủ trương cho phép đầu tư xe taxi của Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (Hãng taxi Hải Vân) đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 23/10/2015, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã cấp cho đơn vị này Giấy phép kinh doanh vận tải số 223/2015/GPKDVT.

Liên quan đến việc quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố, trong các nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp diễn ra vào cuối năm 2015, đã có nội dung chỉ đạo các đơn vị taxi tiếp tục rà soát, thay thế các xe taxi đã xuống cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Đối với các đơn vị chưa đầu tư đủ số lượng xe cho phép, khẩn trương đầu tư, bổ sung, thay thế đủ số lượng xe taxi cho phép như đã cam kết, hạn cuối đến tháng 6/2016.

Kết luận này chỉ dành cho các đơn vị taxi đang hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, vì vậy Hãng taxi Hải Vân (thực hiện sai quy định) không thuộc đối tượng điều chỉnh của kết luận này./.