Ngày 31/12, tại thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2014).

Dự buổi lễ có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư cùng đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh "là người học trò, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nêu tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tấm gương của một người cộng sản kiên cường, khó khăn không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng."

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh "luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết. Đồng chí là một người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm; một người tài đức vẹn toàn."

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng khẳng định: "Cuộc đời hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã để lại những dấu ấn hết sức to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam."

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: "Học tập tấm gương của người cộng sản Nguyễn Chí Thanh, mỗi cán bộ, đáng viên hãy nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dường, rèn luyện đạo đức của người cách mạng, kiên trì học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, luôn đặt lợi ích của Đảng, cách mạng và nhân dân lên trên hết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc..., từng bước xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nêu rõ: "Với thời gian, lịch sử, và quê hương Thừa Thiên - Huế, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn mãi mãi "Sáng trong như ngọc một con người". Gần 50 năm sau ngày Đại tướng đi xa, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên - Huế đã phát huy truyền thống "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường" cùng với cả nước làm nên chiến công hiển hách trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Tự hào với công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh Đảng bộ quân và dân Thừa Thiên-Huế quyết tâm xây dựng quê hương thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và phát triển Thừa Thiên-Huế và đô thị đến năm 2020 theo Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị."

Kết thúc buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt gia đình cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Thừa Thiên-Huế, quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông.../.

Quốc Việt (TTXVN)