Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 122 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam đang làm việc tại Algeria tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Đỗ Trọng Cương đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường đi tìm độc lập, tự do cho đất nước, tìm hạnh phúc ấm no cho nhân dân, những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới, cũng như những bài học quý báu về đạo đức cách mạng và tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân.

Đại sứ nhấn mạnh ngày nay trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập với thế giới, tấm gương đạo đức và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam, soi đường cho dân tộc trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Trong bầu không khí trang nghiêm, Đại sứ Đỗ Trọng Cương cùng cộng đồng người Việt Nam tại Algeria đã thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác tại trụ sở Đại sứ quán.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Đỗ Trọng Cương cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam đã đến đặt hoa tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Alger./.