Ngày 11/9, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tòa án Quân sự Việt Nam (13/9/1945-13/9/2015).

Dự lễ kỷ niệm có ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị, các vị nguyên là lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương qua các thời kỳ.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Tòa án Quân sự Việt Nam đã phát triển từ sơ khai đến hoàn thiện. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, ở tiền tuyến hay ở hậu phương, các Tòa án Quân sự luôn giữ vững, phát huy bản chất của tòa án cách mạng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử, đấu tranh với các loại tội phạm.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” trong công tác xét xử, cán bộ các Tòa án Quân sự luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tổ chức xét xử hàng chục ngàn vụ án theo luật định, không để án tồn đọng.

Các bản án và quyết định của Hội đồng xét xử của các Tòa án Quân sự đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đồng tình, công lý được tôn trọng, uy tín, vị thế của Tòa án Quân sự các cấp được nâng cao.

Bên cạnh công tác xét xử, những năm qua, các Tòa án Quân sự còn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy Đảng, người chỉ huy trong xây dựng pháp luật; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tòa án còn đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.