Đại sứ Lê Linh Lan (áo dài đứng giữa) và tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)

Chiều 24/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Văn phòng Thương vụ và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam.

Đại sứ Lê Linh Lan đã đọc Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành nhân dịp này, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của sự ra đời ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam cũng như điểm lại những thành tựu của ngành trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh Việt Nam hội nhập với thế giới ngày nay dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống của tổ tiên để lại với chính sách hòa hiếu và đoàn kết.

Có thể nói phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong chính sách ngoại giao mà Bác Hồ đã hướng cho ngành ngoại giao trong thời kỳ mới hình thành nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay vẫn đang được áp dụng có hiệu quả.

Theo Đại sứ Lê Linh Lan, trong thời ký Đổi mới đất nước, ngành ngoại giao tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng là “làm bạn và đối tác với tất cả các nước trên thế giới - một sự phát triển mới trong tư duy “làm bạn với các nước, không gây thù chuốc oán với ai" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra từ năm 1945.

Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng những bài học ứng xử khéo léo và tinh tế trong quan hệ với các nước trên quan điểm “biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến mang đậm tư tưởng và nghệ thuật của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị trong tiến trình xây dựng đất nước và sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam."

Liên hệ tới địa bàn sở tại, Đại sứ Lê Linh Lan đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mexico; nhấn mạnh tình cảm, lòng quý trọng và ngưỡng mộ của nhân dân Mexico đối với nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ khẳng định tình cảm đó là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, được thể hiện đặc biệt qua việc Mexico có tới hai tượng đài Bác Hồ, có giảng đường mang tên Hồ Chí Minh trong Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), và Việt Nam luôn nằm trong trái tim của hàng triệu người Mexico.

Sau khi điểm lại công tác đối ngoại trong thời gian qua tại địa bàn, Đại sứ Lê Linh Lan kêu gọi tập thể cán bộ ngoại giao, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tiếp tục kế thừa và giương cao truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước; nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đi đầu trong việc tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, trong đó có Mexico./.