Quang cảnh buổi lễ. (Đức Chung/Vietnam+)

Chiều 3/2 tại thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2016).

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Đào Xuân Hưng cũng phổ biến một số kết quả Đại hội XII và nội dung Nghị quyết Đại hội tới các đảng viên thuộc đảng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Chu Tuấn Đức đã điểm lại lịch sử hình thành, quá trình phát triển và trưởng thành của Đảng ta, khẳng định tính khoa học và tất yếu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham tán Chu Tuấn Đức nhấn mạnh sự kiện ngày 3/2/1930 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Với sự ra đời của Đảng, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập dân tộc, chiến thắng thực dân, đế quốc và không ngừng xây dựng, phát triển đất nước ngày càng vững mạnh. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã phổ biến kết quả Đại hội Đảng lần thứ XII, trong đó nhấn mạnh các văn kiện trình Đại hội đều được thông qua với sự thống nhất cao của các đại biểu. Đại sứ cho biết, quy trình bầu Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương diễn ra thành công, chặt chẽ, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Theo Đại sứ, các đồng chí Ủy viên trung ương được bầu với sự tín nhiệm cao, đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng dần được trẻ hóa.

Về Nghị quyết Đại hội XII, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết Nghị quyết đã nhìn lại những kết quả đạt được của Đại hội XI và đánh giá công cuộc đổi mới sau 30 năm.

Nghị quyết chỉ rõ qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, hạn chế cần phải tập trung giải quyết để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử...

Buổi lễ míttinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức giúp giáo dục truyền thống và quán triệt một số nội dung Nghị quyết Đại hội XII cho các đảng viên thuộc đảng bộ./.