Đại diện Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 tặng hoa chúc mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. (Ảnh: Vương Thoại Trung/TTXVN)

Ngày 11/1, lễ kỷ niệm 98 năm (25/11 năm Kỷ Mùi-25/11 năm Đinh Dậu) ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ đã diễn ra tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo và chia sẻ niềm vui với các chức sắc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết qua hơn 18 năm từ khi được Nhà nước công nhận, Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ngày càng ổn định và phát triển.

Các hoạt động đạo sự hiệu quả, nổi bật là công tác xã hội từ thiện với các hoạt động thiết thực, cụ thể như xây dựng cầu, đường nông thôn, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài...

Năm 2017, Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp tiền của, ngày công, vật chất quy thành tiền khoảng 372 tỷ đồng; trong đó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đóng góp hơn 91 tỷ đồng làm công tác từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới./.