Sáng 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 3 cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, 61 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn về làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn của cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ kuật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong kháng chiến kiến quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Trước nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, từ nay đến Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp là tiếp tục phục vụ đắc lực cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ngành xây dựng và từng bước hoàn thiện các quy định về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng và chính sách cán bộ kiểm tra; quy định tiêu chuẩn cán bộ theo ngạch, bậc của ngành kiểm tra, tiêu chuẩn và chế độ trách nhiệm chức danh cán bộ kiểm tra các cấp.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày lễ lớn trong năm 2010 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

(TTXVN/Vietnam+)