Tại cuộc họp báo sáng 3/10, thông tin về kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, người phát ngôn Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết kỳ thi năm nay lần đầu tiên tổ chức thi theo quy định mới của Luật cán bộ, công chức theo hình thức cạnh tranh.

Trong sáng nay (3/10), Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã ký công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, cân nhắc, chịu trách nhiệm về những đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ thi và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện để tất cả các đối tượng đủ điều kiện đều có thể tham gia dự thi, không hạn chế.

Hiện, các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ hiện đang phối hợp làm tốt khâu chuẩn bị để bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định pháp luật, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết bên cạnh kỳ thi nâng ngạch công chức, để bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Không chỉ các cơ quan nhà nước mà các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội cũng có các đơn vị sự nghiệp công lập.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và thống nhất sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch chung cho đội ngũ cán bộ viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội. Dự kiến, kỳ thi sẽ được tổ chức vào tháng 12/2012.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết khác với kỳ thi nâng ngạch công chức, kỳ thi nâng ngạch viên chức sẽ không theo hình thức cạnh tranh, không có số dư.

Liên quan đến vấn đề thi tuyển đầu vào cán bộ công chức, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, việc tuyển dụng công chức từ trước đến nay chủ yếu chú trọng vào phẩm chất và trình độ, chưa chú trọng vào năng lực. Luật cán bộ, công chức đã quy định phải nâng cao chất lượng tuyển dụng. Bên cạnh yêu cầu về phẩm chất và trình độ, năng lực cũng là vấn đề được các văn kiện của Đảng nhấn mạnh, đặc biệt là trong Nghị quyết Trung ương 5, khóa X.

Vì vậy, các cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng công chức phải chú trọng đến cả vấn đề năng lực. Các văn bằng được pháp luật công nhận có giá trị tương đương như nhau, không phân biệt loại hình đào tạo công lập hay ngoài công lập, tại chức hay chính quy. Những người tham gia vào các loại hình đào tạo khác nhau đều có cơ hội được đăng ký dự tuyển công chức. Vấn đề là cơ quan tuyển dụng khi tổ chức các kỳ thi tuyển phải bảo đảm đúng nguyên tắc công bằng, khách quan, chất lượng, tuyển chọn được những người có năng lực đảm đương được nhiệm vụ.

"Không nên chỉ nhìn vào văn bằng mà nên nhìn nhận những người được tuyển chọn có đảm đương được nhiệm vụ cơ quan giao phó để phục vụ nhân dân, xã hội tốt hay không," Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trả lời về thông tin báo chí đã đưa là hiện có 7 địa phương có thông báo không tuyển dụng đầu vào đối với những người có bằng tại chức, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết Bộ Nội vụ đã tổ chức hai đoàn công tác kiểm tra việc tuyển dụng ở một số bộ, ngành, địa phương; xác định lại thông tin để có hướng giải quyết, bảo đảm việc tuyển chọn công chức đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng thông tin một số nội dung liên quan đến việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường; việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ.../.

(TTXVN)