Lai Châu: Gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch

Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
(TTXVN/Vietnam+)