Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu trao quyết định, chúc mừng các công chức được bổ nhiệm lại. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 16/1, ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức công bố 9 Quyết định về công tác cán bộ, gồm điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại công chức, thời hạn 5 năm, kể từ tháng 1 năm 2016.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1961, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đối, sinh năm 1962, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1969, Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Cảnh, sinh năm 1974, Quyền Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu còn quyết định bổ nhiệm lại công chức với các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Công thương, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù thàng.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Chương và ông Vương Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu được tặng kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kế hoạch và đầu tư Việt Nam.../.