Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm đối với hầu hết các kỳ hạn với mức giảm đến 3,5 điểm %.

Trong đó, các kỳ hạn từ 2 tuần trở xuống, 1 tháng và 3 tháng, lãi suất có mức giảm từ 1,21 điểm % đến 1,72 điểm %; kỳ hạn 3 tuần, 6 tháng và 12 tháng, lãi suất có mức giảm từ 0,3 điểm % đến 0,61 điểm %; kỳ hạn 2 tháng và trên 12 tháng, lãi suất giảm mạnh, lần lượt giảm 3,04 điểm % và 3,50 điểm %. Riêng kỳ hạn 9 tháng lãi suất bình quân tăng, với mức tăng là 1,02 điểm %. Tuy nhiên, các giao dịch kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và trên 12 tháng phát sinh không đáng kể.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cũng có xu hướng giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, các mức giảm từ 0,06 điểm % (kỳ hạn 1 tuần) đến 0,94 điểm % (kỳ hạn 3 tháng). Riêng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân tăng 1,39 điểm %. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần không đổi, đứng ở mức 0,94%. Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng và trên 12 tháng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến 2,4-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

Còn đối với lãi suất cho vay VND, trong tuần, một số ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND khoảng 0,5-1%/năm như: VietinBank, Lienvietpost Bank giảm lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu  từ 14,5-15%/năm xuống 14%/năm;  ACB giảm lãi suất cho vay mua nhà, sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng từ 18% xuống 17%/năm; BIDV áp dụng lãi suất cho vay trung dài hạn dự án phát triển nhà ở thu nhập thấp ở mức 14,4%/năm.

Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-15%/năm, riêng cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân ở mức 12%/năm, cho vay đối với sản xuất kinh doanh khác 14-18%/năm, cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất 16,5-20%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5,5-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn./.