Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng VND có xu hướng giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ, với mức giảm các kỳ hạn phổ biến từ 1-1,42%/năm.

Trong các mức giảm trên, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng tuần có mức giảm cao nhất với 1,42%/năm, đứng ở mức 10,52%/năm.

Lãi suất bình quân qua đêm tuần này ở mức 8,03%/năm, giảm 1,05%/năm so với lãi suất qua đêm tuần trước; lãi suất bình quân đối với các kỳ hạn còn lại dao động từ 9,25-11,08%/năm; riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng là 11,82%/năm.

Lãi suất cho vay thấp nhất là 1,7%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Đối với đồng USD, các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng phát sinh chủ yếu đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng). Lãi suất giao dịch bình quân cũng có xu hướng tăng nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước, với mức tăng không nhiều, từ 0,05-2,17%/năm. Riêng lãi suất bình quân qua đêm và kỳ hạn 1 tuần có xu hướng giảm.

Lãi suất bình quân cao nhất là 2,63%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,77-1,42%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần qua đạt gần 78.690 tỷ đồng và hơn 1.520 triệu USD, bình quân đạt khoảng gần 15.740 tỷ đồng/ngày và hơn 300 triệu USD/ngày.

So với tuần trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần này tăng hơn 12.830 tỷ đồng và giảm hơn 90 triệu USD. Tuần qua, doanh số giao dịch qua đêm bằng VND ở mức hơn 30.460 tỷ, chiếm tỷ trọng gần 40% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.

Cũng trong tuần qua, các ngân hàng thương mại tiếp tục huy động kỳ hạn tuần với mức lãi suất từ 8-9%/năm ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và 10-10,49%/năm ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục áp dụng các sản phẩm khuyến mại.

Đối với lãi suất tiền gửi USD, tăng từ 0,1-0,3%/năm so với tuần trước ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tương đối ổn định.

Lãi suất cho vay thông thường phổ biến ở mức 12%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua thẻ tín dụng phổ biến ở mức từ 15-17%/năm. Lãi suất cho vay USD tương đối ổn định so với tuần trước./.

Minh Thúy (Vietnam+)