Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng từ giữa tháng 5 đến nay có xu hướng giảm.

Hiện lãi suất cho vay qua đêm ở mức 13%/năm, 1 tuần ở mức 15%/năm, từ 2 tuần đến 1 tháng ở mức 18%/năm.

Cũng trong báo cáo về tình hình hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 10/6, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,05%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng bằng VND vẫn tăng thấp, trong khi bằng ngoại tệ tiếp tục ở mức cao.

Cụ thể, tính đến thời điểm trên so với cuối năm 2010, tăng trưởng tín dụng bằng VND chỉ tăng 2,72%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng tới 22,21%; tín dụng ngắn hạn tăng 6,17%, tín dụng trung dài hạn tăng 7,66%.

Dư nợ tín dụng lĩnh vực sản xuất đã tăng 10,97%, chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ; trong đó tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 24,96%, tín dụng xuất khẩu tăng 25,77%; dư nợ lĩnh vực phi sản xuất giảm 9,46%, chiếm tỷ trọng 16,92% tổng dư nợ.

Về dư nợ tín dụng, tính đến 10/6, huy động vốn của hệ thống ngân hàng chỉ tăng 2,37%. Huy động vốn bằng VND tiếp tục dương nhưng vẫn thấp, chỉ tăng 1,15%, trong khi huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 8,89%.

Cũng đến thời điểm trên, tổng phương tiện thanh toán vẫn tăng chậm và ở mức rất thấp so với chỉ tiêu năm nay, tăng 2,33% so với dự kiến 15% - 16%.

Về tính hình lãi suất, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay VND bình quân thực tế khoảng 18,74%/năm, tăng 3,4%/năm so với cuối năm 2010, trong đó lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khaonrg 17-19%, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 22-25%.

Lãi suất USD tương đối ổn định, trong đó lãi suất huy động USD ở mức sát trần quy định, lãi suất cho vay bình quân bằng USD ở mức 6,4%/năm, tương đương với mức lãi suất cuối năm 2010.

Về thị trường ngoại hối, theo Ngân hàng Nhà nước, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại được cải thiện, tâm lý thị trường ổn định, thị trường tự do được kiểm soát chặt chẽ. Lượng ngoại tệ các ngân hàng thương mại mua được lớn hơn nhiều so với lượng ngoại tệ bán ra. Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm và tỷ giá mua - bán của ngân hàng thương mại có nhiều thời điểm thấp hơn tỷ giá bình quân liên ngân hàng.

Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng theo Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục phát triển ổn định, khả năng thanh toán được đảm bảo, thanh khoản VND từng bước được cải thiện. Tính đến ngày 30/4/2011, vốn chủ sở hữu của các tổ chức đã tăng 13,34% so với cuối năm 2010.

Về hoạt động thanh toán, trong tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 86%, thanh toán bằng điện tử chiếm trên 74%./.

Thúy Hà (Vietnam+)