Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống, trong đó lãi suất giảm mạnh ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 2 tháng.

Lãi suất qua đêm kỳ này giảm 2,93 điểm %/năm. Các kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng lãi suất bình quân tăng, trong đó kỳ hạn 9 tháng lãi suất tăng mạnh (tăng 7,26 điểm %) tuy nhiên giao dịch ở kỳ hạn này phát sinh không đáng kể. Kỳ này phát sinh giao dịch kỳ hạn trên 12 tháng, nhưng các giao dịch tại kỳ hạn này không sôi động.

Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm kỳ này hiện ở mức 7,57%/năm, giảm 2,93 điểm %/năm, trong đó các mức lãi suất bình quân ngày phổ biến quanh các mức 7-8%. Ngoại trừ kỳ hạn 9 tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 6,86% (kỳ hạn 1 tuần) đến 17,09%/năm (kỳ hạn 12 tháng).

Đối với lãi suất giao dịch bình quân USD tuần qua tăng đối với các kỳ hạn 1 tuần, 3 tuần, 1 tháng với mức tăng lần lượt là 0,01 điểm %, 0,24 điểm % và 0,05 điểm %. Các kỳ hạn từ 2 tháng đến 6 tháng lãi suất bình quân giảm, với các mức giảm từ 0,41 điểm % (kỳ hạn 6 tháng) đến 0,82 điểm % (kỳ hạn 3 tháng). Các kỳ hạn còn lại, lãi suất giao dịch bình quân không đổi so với tuần trước. Trong kỳ, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất huy động VND ổn định hơn so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến 2,5-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

Lãi suất huy động USD và cho vay ít biến động so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất huy động phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%-1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, có thêm một số ngân hàng thương mại như SHB, VIB, SeaBank, VP Bank triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn khoảng 0,5-3%/năm so với lãi suất cho vay bằng VND thông thường, trong đó tập trung chủ yếu đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-16,5%/năm, thấp nhất 12%/năm đối với cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân; cho vay sản xuất kinh doanh khác ở mức 14,5-18%/năm; cho vay lĩnh vực phi sản xuất ở mức 17-20%/năm./.

Thúy Hà (Vietnam+)