Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.251 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65%-7,2%/năm. Kết quả, đợt đấu giá này đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,76%/năm và thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/8/2016).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.783 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,25%-7,4%/năm. Kết quả, lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng đã huy động thành công, lãi suất trúng thầu 6,34%/năm và thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/8/2016).

Riêng phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.074 tỷ đồng, kết quả cũng huy động thành công 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.259 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-9,50%/năm. Kết quả 1.000 tỷ đồng trái phiếu đã được huy động với lãi suất trúng thầu 8%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/8/2016).

Thêm vào đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 308 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Thống kê từ HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 239.284 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu./.