Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất huy động đồng Việt Nam và đồng USD của một số ngân hàng tăng so với tuần trước.

Cụ thể, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tăng nhẹ, khoảng 0,2%/năm; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín tăng từ 0,3-1%/năm.

Lãi suất huy động USD của một số ngân hàng như Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Việt Nam Thương tín, Thương mại Cổ phần An Bình tăng từ 0,15-0,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 4,15%/năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội.

Cũng trong tuần qua, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 9,5-10,5%/năm, cho vay trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần cho vay với lãi suất phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 3,5-5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến từ 4-6%/năm, trung, và dài hạn từ 6-7,5%/năm.

Trong tuần qua, tính thanh khoản của thị trường ngoại hối đã được cải thiện đáng kể. Nhiều ngân hàng thương mại mua được ngoại tệ từ khách hàng giúp cho trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng thương mại được cải thiện. Tỷ giá niêm yết bán USD/VND của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 17.833 -17.836. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành tỷ giá ổn định, linh hoạt.

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 68.018 tỷ VND, 1.708 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.604 tỷ VND/ngày, 342 triệu USD/ngày.

Tuy nhiên, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tất cả các kỳ hạn có xu hướng giảm so với tuần trước.

Đặc biệt, lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng biến động khá mạnh (giảm 2,07%/năm, hiện ở mức 7,34%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng hầu như giữ nguyên, chỉ giảm 0,04%/năm. Các mức lãi suất bình quân các kỳ hạn khác giảm khoảng 0,40%/năm đến 0,87%/năm, dao động từ 6,89%/năm đến 9,48%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng bằng USD tăng nhẹ, mức tăng 0,02%/năm đến 0,08%/năm. Tuy nhiên, lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng lại giảm nhẹ, giữ ở mức 1,01%/năm. Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 17/9 là 401.061,14 tỷ đồng, tăng 28,72 tỷ đồng (tương đương tăng 0,0071%) so với ngày 10/9./.

(TTXVN/Vietnam+)