Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn ngắn (từ qua đêm đến 2 tháng) với các mức giảm khá lớn từ 0,31 điểm % (kỳ hạn 1 tháng) đến 1,06 điểm % (kỳ hạn qua đêm, 1 tuần).

Lãi suất các kỳ hạn còn lại (từ 3 tháng trở lên) có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước. Mức tăng của lãi suất từ 0,1 điểm % đến 1,7 điểm %/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước. Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến không kỳ hạn từ 1-1,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-6,5%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7,5-8%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến không kỳ hạn khoảng 1,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7-8%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 8-9%/năm.

Các tổ chức tín dụng cũng nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến của các ngân hàng thương mại nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 9-10,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 11,5-12,8%/năm. Trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các ngân hàng thương mại nhà nước cho vay với mức lãi suất chỉ 6,5-7%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 8-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phổ biến ở mức 9,5-11,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 12-13%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD ở kỳ hạn qua đêm, 1 tháng và 6 tháng có xu hướng tăng nhẹ; lãi suất các kỳ hạn còn lại có xu hướng giảm so với kỳ trước. Mức tăng của lãi suất từ 0,05 điểm % đến 0,11 điểm %; mức giảm của lãi suất từ 0,03 điểm % đến 1,1 điểm %. Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng và trên 12 tháng.

Lãi suất huy động USD cũng ổn định so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1,25%/năm đối với tiền gửi của cá nhân.

Lãi suất cho vay USD hiện phổ biến ở mức 4-7%/năm. Trong đó, với các ngân hàng thương mại Nhà nước là 4-5%/năm đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn; với các ngân hàng thương mại cổ phần khoảng 5-6%/năm đối với ngắn hạn, 6,5-7%/năm đối với trung và dài hạn./.