Lai suat trai phieu Chinh phu co xu huong giam tai cac ky han hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 19/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng, cho kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, khối lượng dự thầu đạt 2.071 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,8%-7,5%/năm.

Kết quả 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã huy động thành công với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm và thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/10/2016).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.579 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 7,05%-8,2%/năm. Đợt đấu thầu này đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/9/2016).

Ngoài ra, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu đạt 1.682 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm khoảng 7,5%-8,50%/năm. Kết thúc đợt đấu thầu, lô trái phiếu huy động 707 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,71%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/10/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm, Kho bạc Nhà nước tiếp tục gọi thầu 300 tỷ đồng và có 2 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 523 tỷ đồng, kết quả đã huy động thành công 300 tỷ đồng.

Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 268.327 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Linh Chi (Vietnam+)