Lai suat trai phieu Chinh phu tai cac ky han ngan co xu huong giam hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 1/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu cho kỳ hạn 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.151 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,2%-7,2%/năm. Kết quả đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/5/2016).

Bên cạnh đó, phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham dự, khối lượng đặt thầu hợp lệ đạt 12.452 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6%-7,4%/năm. Kết quả toàn bộ lô trái phiếu 5.000 tỷ đồng đã được huy động, lãi suất trúng thầu 6,1%/năm và thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/5/2016).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.872 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 1.500 tỷ đồng.

Đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.655 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,61%-9%/năm. Kết quả lô trái phiếu này cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,65%/năm và bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/5/2016).

Thêm vào đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 944 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 157.144 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu./.
Linh Chi (Vietnam+)