Các nhà nghiên cứu của Đại học Osaka (Nhật Bản) đã thành công trong việc lai tạo giống chuột biến đổi gen có khả năng hót như chim.

Đây là sản phẩm của dự án "Chuột tiến hóa" với việc áp dụng công nghệ biến đổi gen.

Arikuni Uchimura, phụ trách dự án này cho biết mặc dù giọng  của chú chuột này chưa hay nhưng đã đặt nền móng cho "dàn đồng ca chuột đồng" trong tương lai./.