Ngày 17/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đã phát động chương trình vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, tầng lớp nhân dân… trên địa với chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Cuộc vận động xây dựng “Quỹ ủng hộ Trường Sa” sẽ được triển khai thực hiện đồng loạt từ cấp xã đến cấp tỉnh. Quỹ bắt đầu tiếp nhận đóng góp từ ngày 11/6 đến 31/12, trong đó đợt cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9 sắp tới.

Riêng với các đối tượng là học sinh, sinh viên, thời gian vận động đóng góp bắt đầu từ năm học mới 2013-2014.

Ban vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, sỹ quan, công nhân viên lực lượng vũ trang; hộ gia đình, hộ kinh doanh... tích cực tham gia đóng góp.

Qua cuộc vận động thể hiện tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đối với huyện đảo Trường Sa, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, sát cánh bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.