Lam Dong phoi hop cac ban nganh trong phong chong benh dich hinh anh 1Phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Thời gian qua, ngành y tế Lâm Đồng đã triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước tại địa phương trong thời gian qua đạt hiệu quả, nhờ có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và người dân.

[Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai phong trào vệ sinh yêu nước]

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh chủ động phối hợp các ngành có liên quan triển khai và thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào tại địa phương; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, phòng chống các bệnh dịch, các văn bản pháp quy về vệ sinh môi trường, nước sạch, tầm quan trọng của vệ sinh môi trường… tích cực hưởng ứng các phong trào địa phương và Trung ương phát động.

Để phong trào được vững mạnh, ngành y tế của tỉnh thường xuyên củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các huyện, thành phố; kiện toàn mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên tại các phường, xã, thị trấn; Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh; tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt tại các nhà máy nước, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện duy trì phong trào tổng vệ sinh hàng tuần vào ngày nhất định tại các thôn, xóm, cơ quan, trường học, doanh nghiệp... như “ Chủ nhật xanh” do Thành phố Đà Lạt phát động nhằm tạo thói quen tốt và nếp sống văn minh trong nhân dân.

Lam Dong phoi hop cac ban nganh trong phong chong benh dich hinh anh 2Hướng dẫn người dân khử trùng nước bằng hóa chất Chloramin B. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)


Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng đã phát động hưởng ứng các hoạt động Phong trào và/hoặc các nội dung liên quan đến Phong trào 2012-2016 như: Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày môi trường thế giới, Ngày vệ sinh nước, Ngày thế giới rửa tay xà phòng; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn theo chủ đề của Trung ương chỉ đạo hàng năm.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng đã phát 26.700 tờ rơi hướng dẫn các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh; Sổ tay hướng dẫn các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh: 4.000 cuốn; Poster tuyên truyền về nước sạch và nhà tiêu hộ gia đình: 150 tờ; Tài liệu tập huấn tiếp thị vệ sinh dành cho tuyến huyện, tỉnh: 75 cuốn… Các tài liệu truyền thông về Phong trào hoặc các nội dung liên quan đến Phong trào như: Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…

Có được các kết quả trên nhờ có sự phối hợp tốt của các ban ngành đoàn thể tại các huyện, thành phố, xã phường trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện; Sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và toàn thể cán bộ viên chức trong tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động của Phong trào.

Tuy nhiên Phong trào vệ sinh yêu nước vẫn còn một số khó khăn, tồn tại do việc sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh tại các hộ gia đình, trạm y tế, trường học, các công trình vệ sinh công cộng chưa có tính bền vững dẫn đến một số công trình sau một thời gian sử dụng từ hợp vệ sinh đã xuống cấp thành không hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh còn hạn chế; Các giải pháp về tài chính, kỹ thuật xây dựng nhà tiêu đơn giản, giá thành hạ để thúc đẩy vệ sinh hộ gia đình chưa được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là đối với nhóm đối tượng nghèo, cận nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số./.

Thùy Giang (Vietnam+