Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định này áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định phân cấp hiện hành.

Theo bản Quy định kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đối với các chi cục thuộc sở, ban, ngành, chi cục có 3 phòng trở xuống được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng, trên 3 phòng bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, phòng có từ 5-7 biên chế bố trí 1 Phó trưởng phòng, phòng có từ 8-14 biên chế bố chí không quá 2 Phó trưởng phòng, phòng có từ 15 biên chế trở lên bố trí không quá 3 Phó trưởng phòng.

Đối với các phòng, khoa, đội, trạm thuộc chi cục hoặc đơn vị thuộc sở, Ủy ban Nhân dân cấp huyện: Phòng có từ 5-7 biên chế bố trí 1 cấp phó, từ 8 biên chế bố trí không quá 2 cấp phó. Đối với các trường công lập, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Video] Chính phủ đề xuất tăng lương cán bộ và công chức

Khung tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh trên cũng được quy định chặt chẽ về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật.

Trình độ của người được bổ nhiệm tốt nghiệp đại học trở lên theo chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đối với vị trí là Trưởng, Phó các phòng, ban, các chi cục, đơn vị thuộc sở; Trưởng, Phó các phòng, ban, cơ quan đơn vị trực thuộc thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Ngoài ra, người được bổ nhiệm đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản…

Những người được bổ nhiệm vào các vị trí trên có tuổi bổ nhiệm lần đầu đủ công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất 60 tháng; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm; được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm.

Công chức, viên chức bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ triển khai, nhất là rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó sau khi thực hiện một số đề án về cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy nhân sự các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua./.

 
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)