Lam Dong xu ly cac tap the, ca nhan pha rung, chiem dat lam nghiep hinh anh 1Quả đồi bị phá, trơ trọi ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Liên quan tới hàng loạt vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm điểm, xét kỷ luật những tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời đánh giá lại hiệu quả của việc giao khoán đất rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Văn Việt yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đề xuất xử lý theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương gồm xã Đạ Sar, Đa Nhim, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương); xã Tam Bố, Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh); xã Lộc Ngãi, Lộc Tân, Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) và các Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, Tà Nung, Lán Tranh, Nam Ban, Tân Thượng, Đạm B’Ri tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Các đơn vị trên phải báo cáo việc thực hiện kiểm điểm, dự kiến hình thức kỷ luật trước ngày 20/11.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Văn Việt cũng yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên-Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác giao khoán đất rừng sản xuất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Trước mắt, tạm ngưng việc giao khoán đất rừng sản xuất theo Nghị định này.

Hiện nay, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có gần 200ha rừng bị triệt hạ. Toàn tỉnh xảy ra gần 1.600 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng./.
Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)