Ông Tô Huy Rứa. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 10/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong số ít tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu liên tục nhiều năm liền.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội tập trung tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ với các dự thảo văn kiện, gồm dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với lãnh đạo Ban chỉ đạo các chi bộ, các vụ, đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt, lề lối làm việc, động viên đảng viên và cán bộ, công chức trong cơ quan nêu cao tinh thần làm việc sáng tạo, đi sâu nghiên cứu, bám sát thực tiễn.

Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ được chăm lo thường xuyên, duy trì sự ổn định, đoàn kết trong toàn cơ quan, tạo môi trường phấn khởi để đảng viên phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Phát biểu tại Đại hội, ông Tô Huy Rứa cho rằng chính nhờ sự đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong Đảng bộ, nhiệm kỳ này, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn (trên 70 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư); trong đó có nhiều việc hết sức cấp thiết và quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng cả trước mắt và lâu dài; có những việc mới và khó, lần đầu tiên được tiến hành như xây dựng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với hệ thống 4 nhóm giải pháp nhằm khắc phục “những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng Quy chế bầu cử trong Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổng kết thi hành và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI; tổng kết công tác nhân sự chuẩn bị để Bộ Chính trị ra Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng…

Lưu ý nhiệm vụ của Ban và của Đảng bộ từ nay đến Đại hội XII hết sức nặng nề, ông Tô Huy Rứa đề nghị Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Ban làm tốt công tác theo dõi, hướng dẫn và kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; giúp các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ trên cơ sở, tiến tới Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố. Kịp thời tổ chức thẩm định, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và phương án nhân sự cấp ủy.

Ông Tô Huy Rứa chỉ đạo Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Ban kịp thời chủ trì xây dựng quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội XII; hoàn thiện báo cáo của Tiểu ban tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội; chủ động và tích cực tham gia vào hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII; chỉ đạo hoạt động của Tổ Biên tập, giúp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy chế, quy định; trực tiếp phục vụ công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu góp ý với Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đến vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn, vì vậy, cần coi trọng và làm thật tốt công tác tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên.

Ông mong muốn Đảng ủy và các chi ủy cần quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách thức giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp, chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101 của Ban Bí thư.

Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Ban cần tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có sức đề kháng tốt trước sự lôi kéo, kích động của các thế lực địch và mọi cám dỗ tiêu cực của xã hội; tích cực phòng, chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” ngay từ trong từng chi bộ vụ, cục, đơn vị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.