Phóng viên Vũ Hoàng Lân tường thuật lễ khai mạc Đại hội Đảng XII bên trong Hội trường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội đầu tiên có sự tham gia đưa tin của cơ quan báo chí cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Sáng 21/1, phóng viên của PhốBolsaTV Vũ Hoàng Lân đã thực hiện dẫn hiện trường cũng như ghi lại quang cảnh lễ khai mạc Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Phóng viên Vũ Hoàng Lân cho biết PhốBolsaTV là một chương trình dành cho người Việt Nam không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nước khác trên thế giới.

Kết quả của Đại hội XII của Đảng sẽ có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, vì vậy PhốBolsaTV đã quyết định đăng ký đưa tin về sự kiện này.

Những vấn đề được phóng viên Vũ Hoàng Lân tập trung khai thác cũng là những vấn đề mà khán giả của Phố BolsaTV quan tâm, trong đó có chủ quyền biển đảo đất nước, tiến trình bầu lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường hướng phát triển đất nước sau Đại hội lần này.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Hoàng Lân cũng thực hiện phỏng vấn một số đại biểu tham dự Đại hội để có những ý kiến sâu hơn về các vấn đề nói trên.

Theo phóng viên Hoàng Lân, các hình ảnh anh ghi lại và đăng trên PhốBolsaTV sẽ được chia sẻ với một số cơ quan truyền thông của người Việt Nam ở nước ngoài khác quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này của đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 với chủ đề Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4.5 triệu Đảng viên tham dự Đại hội./.