Ngày 25/1, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu cuốn sách "Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc" do giáo sư Vũ Dương Ninh chủ biên.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất bản một cuốn sách đề cập tương đối đầy đủ, toàn diện, chính xác về đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, cả trong các giai đoạn của lịch sử cũng như đường biên giới hiện nay mới được hai nước chính thức xác lập một cách rõ ràng, cụ thể, bằng văn bản, trên bản đồ và trên thực địa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cuốn sách có bố cục gồm 5 chương, trình bày một cách khái quát và hệ thống những trang sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc qua các triều đại; đồng thời, phản ánh chính xác đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc nói riêng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ nói chung.

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin cơ bản và hệ thống quá trình đàm phán giữa hai nước về đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, từ các cuộc đàm phán đến việc ký Hiệp định hoạch định biên giới trên đất liền ngày 31/12/1999, tiến trình phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới hoàn thành vào ngày 31/12/2008, cho đến khi Nghị định thư Phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về quy chế cửa khẩu có hiệu lực ngày 14/7/2010.

Từ đó, đánh giá kết quả và ý nghĩa của việc hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, nêu rõ nhiệm vụ củng cố, gìn giữ và xây dựng đường biên giới Việt-Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Sau phần nội dung, cuốn sách có phần phụ lục gồm văn bản Hiệp ước hoạch định biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Luật về biên giới quốc gia của Việt nam cùng một số sơ đồ và ảnh về quá trình đàm phán và phân giới cắm mốc./.