Lang Son dau tu hon 83 ty dong nang cap tram y te xa hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các trạm y tế xã, đặc biệt là 35 trạm y tế xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đều trong tình trạng trang thiết bị thiếu, cũ, lạc hậu, không đồng bộ gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trước tình trạng đó, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Đề án “Đầu tư nâng cấp trạm y tế xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã cho 35 xã điểm trên địa bàn tỉnh đến năm 2015” với tổng kinh phí trên 83 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế xã, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất, nhanh nhất và có chất lượng tốt hơn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2015.

Quy mô đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trạm y tế cho 35 xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 đảm bảo các trạm y tế có quy mô xây dựng và đầu tư trang thiết bị phù hợp với Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã và Tiêu chí 15 - Y tế của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh chủ trương xây dựng mới 32 trạm y tế xã; cải tạo, mở rộng 2 trạm y tế xã; cung cấp trang thiết bị y tế cho các trạm y tế để đạt danh mục và số lượng theo quy định của Bộ Y tế; đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế xã có đủ năng lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Để thực hiện tốt đề án, công tác đầu tư xây dựng các trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã được đưa vào Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân và được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của Ủy ban Nhân dân các cấp.

Nâng cao vai trò của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức quần chúng ở xã trong việc đề ra nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành và huy động cộng đồng tham gia các hoạt động nhằm thực hiện tốt các tiêu chí y tế tại xã và xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng để trạm y tế xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; gắn chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tổ chức kiện toàn, duy trì thường xuyên hoạt động của Ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân các cấp để triển khai đầy đủ các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đến hết năm 2015, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu 100% số xã thuộc Đề án có đầy đủ sổ sách và ghi chép đúng theo quy định của Bộ Y tế. Kiện toàn mạng lưới chỉ đạo chuyên khoa từ tỉnh đến xã, kết hợp đào tạo với giám sát; đặc biệt chú trọng công tác giám sát hoạt động y tế xã theo phương thức cầm tay chỉ việc.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, nhất là chỉ đạo của tuyến huyện đối với y tế xã. Triển khai nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng.

Ngành Y tế phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban ngành liên quan triển khai xây dựng nhà trạm theo đúng quy chuẩn.

Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị theo quy định. Sửa chữa, bổ sung kịp thời các trang thiết bị hư hao bằng nguồn kinh phí dành cho trạm y tế xã trong nguồn ngân sách xã. Qui hoạch quỹ đất để mở rộng trạm và xây dựng vườn thuốc nam phù hợp với Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; huy động tối đa nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trạm y tế xã.

Trên thực tế, các cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh Lạng Sơn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; chất lượng đạt chuẩn thấp, không bền vững, năng lực hoạt động của các xã đạt chuẩn còn nhiều hạn chế; việc đầu tư, cải tạo sửa chữa các trạm y tế xã để đáp ứng tiêu chí của chuẩn chưa có nguồn vốn để thực hiện.

Phần lớn các nhà trạm được xây dựng từ những năm 1990 với quy mô nhà cấp 4; số phòng chức năng chỉ có khoảng 5 - 6 phòng và tình trạng hiện nay xuống cấp không thể cải tạo; diện tích xây dựng của các trạm chỉ khoảng 50 - 80m2 không đáp ứng yêu cầu.

Trang thiết bị của các trạm y tế hiện nay vừa thiếu, cũ, lạc hậu, không đồng bộ và không đủ theo danh mục quy định của Bộ Y tế (chỉ đáp ứng từ 30-40%).

Phần lớn các trang thiết bị này được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và một số trang bị hiện nay đã xuống cấp, không sử dụng được, gây nhiều khó khăn cho cán bộ y tế để thực hiện việc khám, điều trị bệnh nhân, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc trẻ em; các trang thiết bị như kính hiển vi, máy xét nghiệm, máy điện tim, máy siêu âm thì không trạm y tế xã nào có./.

Thái Thuần (TTXVN)