Ngày 20/2, tại Lạng Sơn, Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ phát động triển khai Chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình" năm 2009.
 
Việc triển khai thực hiện Chiến dịch này đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn là một trong những giải pháp mạnh và hữu hiệu trong việc bình ổn và duy trì mức giảm sinh, đặc biệt trong những giai đoạn mức sinh tăng trở lại.
 
Hàng năm, trung bình chiến dịch đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cho khoảng 6 triệu lượt người, trong đó 1 triệu lượt người được cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng ngay trong chiến dịch. Trên phạm vi toàn quốc, chiến dịch đã đóng góp khoảng 45-50% kết quả thực hiện chỉ tiêu các biện pháp tránh thai lâm sàng.
 
Theo số liệu thống kê, số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ của Lạng Sơn năm 2000 là 21,5 triệu người đã tăng lên 24,2 triệu người vào năm 2005 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng và đạt khoảng 27 triệu người vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)