Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước:

- Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique A. E. Guebuda;

- Chủ tịch Đảng Lao động Brazil J. E. Đutơra;

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Thụy Điển A. Canxơn;

- Tổng thống Cộng hòa Belarus A. Lukashenko.

- Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc Palestine Mahmoud Abbas;

- Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico A. Anaia;

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Hy Lạp A. Pagariga;

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp A. Kiprianu;

- Tổng Bí thư Đảng của những người cộng sản Italy O. Đilibéctô./.