Theo phóng viên TTXVN tại Havana, ngày 28/1, trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba, các đại biểu đã được chia thành 4 ủy ban để thảo luận về các vấn đề liên quan tới hoạt động, phương thức và phong cách làm việc của Đảng; vai trò chính trị-tư tưởng; chính sách cán bộ; và quan hệ của Đảng với Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng.

[Khai mạc hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba]

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc với sự có mặt của Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro cùng 811 đại biểu, Bí thư thứ hai Jose Ramon Machado Ventura đã kêu gọi các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, hướng tới tương lai để có thể vượt qua những thách thức được đặt ra trong từng thời điểm lịch sử.

Ông Machado Ventura khẳng định nhiệm vụ của Hội nghị lần này là tổng hợp ý kiến đóng góp trong các cuộc thảo luận diễn ra trong thời gian qua tại các cơ sở đảng, qua đó có thể đề ra được những mục tiêu làm việc và bảo đảm việc thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ VI, đặc biệt là những định hướng trong văn kiện Đường lối Chính sách Kinh tế Xã hội đã được thông qua.

Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Cuba cho rằng trong thời gian qua, mặc dù các cấp Đảng và chính quyền đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới để đưa đất nước phát triển phù hợp với tình hình mới. Ông Machado Ventura nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ những tư tưởng lỗi thời vì mục tiêu củng cố vai trò quan trọng và không thể tách rời của Đảng Cộng sản trong đời sống chính trị xã hội Cuba.

Tại các cuộc thảo luận theo ủy ban, các đại biểu cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa vai trò của của các cơ sở đảng trong cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng đồng thời cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường khối đoàn kết dân tộc xung quanh Đảng, thắt chặt mối liên kết với quần chúng và thực hiện công tác chính trị-tư tưởng cho phù hợp đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Các đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ kế cận có cơ sở chuyên môn vững vàng và hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, chính trị và tư tưởng của một người cộng sản chân chính.

Theo dự kiến, trong phiên họp toàn thể bế mạc ngày 29/1, Hội nghị sẽ nghe trình bày và thông qua các kết quả họp theo ủy ban cũng như Nghị quyết về các mục tiêu hoạt động của Đảng được đề ra trong Văn kiện Cơ sở.

Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 159 năm ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, người mà tư tưởng luôn là kim chỉ nam hành động cho phong trào cách mạng và Đảng Cộng sản Cuba trong suốt nhiều thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)