Nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Elias Jaua. (Nguồn: NotiTotal)

Ngày 14/3, nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Elias Jaua đã kêu gọi người dân nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đặt trên tất cả những khác biệt chính trị và tình hình phức tạp sau sự ra đi của Tư lệnh Hugo Chavez, trong bối cảnh các cuộc tấn công cả ở trong nước và từ bên ngoài chống lại nhân dân Venezuela ngày càng leo thang.

Phát biểu trong một chương trình phát thanh, ông Jaua, hiện là Bộ trưởng Giáo dục, cho rằng người dân Venezuela cần phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, độc lập và quyền tự quyết. Vì vậy, tất cả cần phải chung tay để xây dựng và sắp xếp lại nguyên tắc chính trị hướng tới một cuộc bầu cử hòa bình vào ngày 20/5 tới.

Theo nhà lãnh đạo PSUV, tinh thần đoàn kết dân tộc cũng là yếu tố quan trọng để đối phó với những âm mưu mà chính quyền Mỹ thúc đẩy, đặc biệt là sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, nhân vật từng tham gia vào các quyết định trừng phạt quan chức Venezuela, được chỉ định giữ chức Ngoại trưởng thay ông Rex Tillerson.

[Liên hợp quốc đang cân nhắc hỗ trợ bầu cử tại Venezuela]

Ông Jaua nhấn mạnh cách đây 20 năm, cố Tổng thống Hugo Chavez đã tạo được sự đoàn kết dân tộc khi thông qua con đường bầu cử để đến với cương vị người lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Chính vì vậy, những người theo tư tưởng của anh hùng giải phóng dân tộc Simon Bolivar cần phải tạo mọi điều kiện để tiếp tục con đường dân chủ và hòa bình của cách mạng, hướng tới tương lai và chỉ có nhân dân mới quyết định được tương lai của đất nước chứ không phải bất cứ thế lực nào.

Theo ông Jaua, Cố Tổng thống Chavez luôn chỉ ra rằng sức mạnh của cách mạng chính là nhân dân và cần phải tạo mọi điều kiện để sức mạnh đoàn kết dân tộc được phát huy tối đa vì một đất nước Venezuela dân chủ và độc lập./.