Chiều 15/6, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thân mật tiếp 30 đại biểu người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa thương bệnh binh tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua về các mặt phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Đặc biệt, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tỉnh Quảng Ngãi luôn là điểm sáng trong việc chăm lo đời sống người có công, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn đối với Bà mẹ Việt Nam Việt Nam anh hùng, người có công, thương bệnh binh, cán bộ tiền khởi nghĩa và khẳng định làm tốt công tác này là thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, cán bộ và thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ngãi đối với lớp người đi trước đã đóng góp xương máu và người thân của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Thiên Long, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng đoàn đại biểu đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công của tỉnh trong xây dựng quê hương trong những năm qua.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 175.000 đối tượng người có công với cách mạng (chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh), trong đó gần 50.000 người đang hưởng trợ cấp người có công hàng tháng.

Trong những năm qua, tỉnh đã lập thủ tục xác nhận, thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với 17.883 người có công với cách mạng; xây dựng mới, sửa chữa 4.651 ngôi nhà cho hộ gia đình người có công; tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời 308 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống...

Tính đến hết năm 2008, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 116/180 xã, phường, thị trấn và hai đơn vị được công nhận làm tốt chính sách người có công. Đến nay, hầu hết các gia đình chính sách trong tỉnh đều có mức sống trung bình hoặc cao hơn so với dân cư nơi đối tượng cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)