Nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được điện mừng của lãnh đạo và chủ tịch chính đảng các nước:

- Chủ tịch Đảng Dân chủ, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan;

- Chủ tịch Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc Ahn Sang-Soo;

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil R. Rabelo;

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile G.T.Vanlơ;

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Maurittius L.Ramxơn./.