Lanh dao Viet Nam gui Dien chia buon toi lanh dao Lao hinh anh 1Ông Saman Vinhakek đến thăm và nói chuyện với 200 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường đại học Quy Nhơn năm 2009. (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)

Nhận được tin đồng chí Saman Vinhakek, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, III; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, V, VI, VII, VIII; nguyên Chủ tịch Quốc hội các khóa III, IV, V; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào; nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã từ trần ngày 22/7.

Ngày 23/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đồng gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, toàn văn bức điện như sau:

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Saman Vinhakek, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ trần ngày 22/7/2016.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Saman Vinhakek lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đồng chí Saman Vinhakek, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đồng chí Saman Vinhakek từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến; Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mất một người Bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Saman Vinhakek sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.”

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gửi Điện chia buồn đến Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykhamphithoune; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Ệchxạvang Vôngvichít; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Xủnthon Xaynhachắc./.

(TTXVN/Vietnam+)