Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 1Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 2Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 3Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 4Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 5Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 6Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lao Cai: Ban phao hoa chao mung Quoc khanh tai khu du lich Sa Pa hinh anh 7Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)