Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Trong hai ngày 9 và 10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 15.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016, đồng thời ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các nội dung này...

Kỳ họp đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã bầu ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu bầu ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai là thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh thay ông Nông Văn Hưng chuyển công tác khác.

Trước đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vụ đối với ông Phạm Văn Cường do đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Tạ Đình Bảng do đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Doãn Văn Hưởng do đến tuổi nghỉ hưu; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Hầu A Lềnh, do được điều động, luân chuyển làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nông Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, do được luân chuyển, điều động làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải./.