Cử tri xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 10. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, cử tri đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII đạt tỷ lệ cao nhất là 86,13%.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội được đảm bảo gồm hai đại biểu nữ, ba đại biểu là người dân tộc, một đại biểu tái cử...

Tỉnh đã bầu đủ 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh khóa XV.

Danh sách các đại biểu

1. Đặng Xuân Phong
2. Bùi Văn Đức
3. Lưu Thị Hiên
4. Nguyễn Huy Long
5. Bàn Thị Năm
6. Mai Đình Định
7. Nguyễn Văn Vịnh
8. Nông Đức Ngọc
9. Nông Thị Cúc
10. Hoàng Mạnh Hùng
11. Đặng Thị Hồng
12. Nguyễn Hữu Long
13. Vũ Vi Linh
14. Đặng Phi Vân
15. Vũ Văn Tuấn
16. Đinh Thị Kim Thu
17. Nông Thị Nhi
18. Phạm Toàn Thắng
19. Hoàng Thị Hằng
20. Hà Văn Quế
21. Bùi Khắc Hiền
22. Lục Thanh Điệp
23. Triệu Thị Mấy
24. Hà Thị Khánh Nguyệt
25. Nguyễn Tiến Dũng
26. Giàng Seo Vần
27. Phùng Thị Hồng Khuyên
28. Hứa Văn Cường
29. Nguyễn Anh Chuyên
30. Nguyễn Duy Hòa
31. Đặng Văn Kỳ
32. Hà Đức Minh
33. Sí Trung Kiên
34. Ngụy Phí Kiều Vân
35. Giàng Thị Dung
36. Ly Giờ Có
37. Tẩn Sểnh Mẩy
38. Lý Bình Minh
39. Trần Xuân Thảo
40. Vũ Xuân Cường
41. Dương Thị Thủy
42. Tải Văn Quý
43. Giàng Mạnh Nhà
44. La Thị Thu Hương
45. Đặng Đình Chung
46. Hà Thị Thiệp
47. Vàng Hồ Lử
48. Nguyễn Trọng Hài
49. Đinh Minh Hà
50. Hù Thị Huyền
51. Giàng A Sàng
52. Ngô Quyền
53. Vũ Văn Cài
54. Lý Seo Dìn
55. Giàng Lệ Nam
56. Trẩn Văn Kình

Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, cử tri đã bầu đủ số lượng 317 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; bầu 4.500 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo số lượng theo quy định, không phải bầu thêm./.