Lao Cai thong qua sap nhap So Giao thong Van tai va So Xay dung hinh anh 1Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. (Nguồn: baolaocai.vn)

Trong hai ngày 20-21/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ 7 xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua 18 nghị quyết về các lĩnh vực; trong đó, có nghị quyết về việc hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng.

Đây là những văn bản pháp lý quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Với quan điểm đổi mới sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQTW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành nghiên cứu chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải thấy rằng, việc tinh gọn tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối cấp Sở sẽ hạn chế việc trùng chéo chức năng nhiệm vụ, tiết kiệm biên chế kinh phí thường xuyên, thuận lợi cho việc lãnh chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, thực tế công tác quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông luôn đòi hỏi có sự gắn kết chặt chẽ... Vì vậy, việc tổ chức quản lý thống nhất hai lĩnh vực này trong một cơ quan nhà nước sẽ nâng cao hiệu quả khắc phục những bất cập chồng chéo thiếu đồng bộ và đảm bảo tinh gọn đầu mối cho tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu sắc kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình, đánh giá khả năng và xác định giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại phiên chất vấn, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giải trình các ý kiến thảo luận tại kỳ họp, thông báo thêm một số vấn đề cử tri quan tâm; dành thời gian để Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai giải đáp những thắc mắc của người dân.

Kỳ họp thảo luận, thống nhất các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV - Kỳ họp thứ 5 thông qua; trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn điều chỉnh tăng 7.000 tỷ lên 7.800 tỷ đồng./.
Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)