Lào sẽ có chính sách mới cho lao động bất hợp pháp nhằm cân đối cung cầu về lao động.

Thứ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Lào Laoly Phayphangyua cho biết nước này đang cần khoảng 3,26 triệu lao động.

Để cân đối giữa cung và cầu về việc làm, Lào sẽ phải nhập khẩu khoảng 90.000 lao động nước ngoài. Do đó, chính phủ đang tiến hành phân loại và đánh giá số lao động nước ngoài bất hợp pháp đang có mặt ở Lào để tuyển chọn và hợp thức hóa thông qua đăng ký lao động theo luật pháp, từng bước thực hiện cơ chế quản lý đối với lao động nước ngoài.

Bộ trên ước tính hiện có hơn 20.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp đang làm việc trong các ngành dịch vụ ở Lào.

Theo chính sách mới, các cá nhân và đơn vị sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp phải đăng ký với Bộ Lao động hoặc Sở, Phòng Lao động ở địa phương.

Ngoài ra, những người nước ngoài đang bán hàng rong hoặc kinh doanh nhỏ tại Lào (kể cả hiệu cắt tóc, thẩm mỹ...) sẽ phải rời khỏi nước này trong thời hạn 90 ngày, nhưng được miễn phạt, miễn thuế./.