Thực hiện quyết định Thủ tướng Chính phủ ngày 21/10, Công ty liên doanh cổ phần Lao Petro với vốn đăng ký ban đầu là 96 triệu USD đã được thành lập.

Trong đó, Công ty xây dựng Chitchareun sở hữu 80% cổ phần và Cục dự trữ nhà nước - Bộ Tài chính Lào sở hữu 20% cổ phần.

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động liên doanh trong việc nhập khẩu, phân phối và tạm nhập tái xuất sang nước thứ ba; xây dựng hệ thống kho lưu xăng dầu; đầu tư nghiên cứu xây dựng mạng lưới đường ống dẫn xăng dầu; xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập đại lý và mạng lưới dịch vụ và hệ thống bán lẻ trong cả nước; hợp tác với ngành xăng dầu Việt Nam và các nước khác trong khu vực, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng và dự trữ xăng dầu cho chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài Chính Lào cho biết, đây là Công ty xăng dầu đầu tiên của nhà nước Lào nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đầu mối cung cấp xăng dầu cho đất nước nhằm bình ổn giá và phát triển kinh tế, thúc đẩy xoá đói giảm nghèo, hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ 2015 và ra khỏi các nước kém phát triển vào năm 2020./.