Tiến sỹ Kukeo Ackhamotry, Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Quốc hội Lào. (Nguồn: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chiều 11/4 tại Trụ sở Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc họp báo dưới sự chủ trì của tiến sỹ Kukeo Ackhamotry, Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Quốc hội Lào về việc Quốc hội khóa VIII của Lào sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên từ ngày 20-23/4 tới, trong đó vấn đề nhân sự và kiện toàn bộ máy chính phủ được xếp vào chương trình nghị sự hàng đầu của kỳ họp này.

Phát biểu tại buổi họp báo, tiến sỹ Kukeo cho biết kỳ họp Quốc hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi sẽ quyết định và thông qua một loạt các vấn đề quan trọng cơ bản của dân tộc, đặc biệt là việc xem xét thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự của Quốc hội, bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng và thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ; bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Chính phủ khóa mới; bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua những vấn đề quan trọng khác của đất nước, nhất là nghe báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội Khóa VIII và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố; Tầm nhìn 2030 và Chiến lược đến năm 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 8 (2016- 2020) và kế hoạch ngân sách nhà nước 5 năm (2015- 2020) của Chính phủ; cũng như kế hoạch hành động 5 năm (2015-2020) của Quốc hội khóa VIII.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội Lào sẽ được nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Bounnhang Volachith.

Quốc hội Khóa VIII của Lào gồm 149 thành viên, trong đó có 41 nữ./.