Lao quyet tam cung Viet Nam gin giu, vun dap quan he truyen thong hinh anh 1Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Vũ Trọng Kim tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 26/4, tiếp tục chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Ban Liên lạc hội cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Vui mừng được gặp các đại biểu làm công tác hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào và đặc biệt là các đại biểu của cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith ân cần hỏi thăm tình hình, sức khỏe những người bạn chiến đấu cũ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trân trọng đối với sự giúp đỡ, hy sinh của cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với Cách mạng Lào.

Thông báo về những thành tựu quan trọng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới tới nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith khẳng định những thành tựu quan trọng đó không tách rời sự hợp tác, giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Việt Nam, trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và các thế hệ chuyên gia quân sự, quân tình nguyện Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh Lào sẽ quyết tâm cùng với Việt Nam gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước và cho rằng hai bên cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Vũ Trọng Kim và Trưởng ban Ban Liên lạc hội cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào Huỳnh Đắc Hương chúc mừng những thành tựu to lớn mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng ông Bounnhang Volachith được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trình bày một số nét khái quát về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Ban Liên lạc hội cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, ông Vũ Trọng Kim và ông Huỳnh Đắc Hương cùng khẳng định Hội hữu nghị và Ban Liên lạc sẽ cố gắng hết sức mình để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chú trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai ông bày tỏ hy vọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đứng đầu, nước bạn Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường./.
(TTXVN/Vietnam+)